Thông tư 33/2017 bắt buộc ghi tên thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ cấp cho hộ gia đình.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung một số nghị định và các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư 33/2017 có hiệu lực từ ngày 5/12.

Theo đó, Thông tư 33/2017 bắt buộc ghi tên và thông tin của “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào sổ đỏ. Vì thế điểm c khoản 1 điều 5 Thông tư 23/2014 được sửa đổi như sau: Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “hộ gia đình, gồm ông (bà)”, sau đó ghi họ, tên, năm sinh, số chứng minh thư (hoặc thẻ căn cước…) của chủ hộ gia đình và địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất.

Sau các thông tin trên, Thông tư 33/2017 quy định dòng tiếp theo ghi “cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với… (ghi lần lượt họ, tên, năm sinh và số chứng minh thư (hoặc thẻ căn cước…) của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Trước đó, điểm c khoản 1 điều 5 Thông tư 23/2014 quy định: Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “hộ ông” (hoặc “hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó.

Thông tư 23/2014 còn được sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 8 điều 6 “về nguồn gốc sử dụng của thửa đất” như sau:

– Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế;…). Nội dung tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu.

– Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức quy định, phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Phạm Dự
VnExpress

Tin liên quan