Tại sao trong sổ đỏ không ghi kích thước ngang, rộng của lô đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay, nội dung, thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, sơ đồ thửa đất thể hiện tại mục III trang 3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm: hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa; số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam;…

Như vậy, theo quy định hiện hành, sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có thông tin về chiều dài các cạnh thửa.

Đối với thông tin thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thể hiện đầy đủ thông tin về chiều dài các cạnh thửa thì có thể có sai sót hoặc cũng có thể do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó được cấp trong các giai đoạn trước đây, khi chưa có quy định cụ thể về việc thể hiện chiều dài các cạnh thửa trên giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc có quy định cho phép không thể hiện chiều dài các cạnh thửa.

Chẳng hạn, theo điểm b khoản 6 Điều 3 Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường (hiện nay đã hết hiệu lực), nội dung sơ đồ thửa đất phải thể hiện hình thể thửa đất; chiều dài các cạnh thửa đất; ranh giới vị trí nhà hoặc công trình xây dựng, rừng cây, cây lâu năm; chỉ giới quy hoạch sử dụng đất chi tiết; mốc giới và chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình có liên quan đến thửa đất; tỷ lệ của sơ đồ.

Tuy nhiên, “trường hợp không có đủ các thông tin quy định tại điểm b khoản này trên bản đồ địa chính được sử dụng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trên sơ đồ chỉ thể hiện những thông tin có trên bản đồ địa chính đó”. Do vậy, có khả năng do trên bản đồ địa chính không thể hiện đầy đủ kích thước chiều dài các cạnh của thửa đất nên khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng không thể hiện thông tin về chiều dài các cạnh thửa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau mà sơ đồ thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn không thể hiện chiều dài các cạnh thửa. Trường hợp muốn cập nhật thông tin cho chính xác thì cần thực hiện đo đạc và đăng ký lại với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền.

Luật sư Kiều Anh Vũ
Giám đốc Công ty KAV Lawyers, TP HCM

Tin liên quan