Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 3/2017

Sẽ mở rộng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong nhiều trường hợp.Từ ngày 03/03/2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai sẽ chính thức có hiệu lực.  Quý anh chị cần làm sổ, sang tên tại Chơn Thành – Bình Phước vui lòng liên hệ: 0332.573.441  Theo đó, sẽ mở rộng cấp Giấ [...]

Cách hiểu đúng về ghi tên thành viên trong sổ đỏ hộ gia đình

Tại sao trong sổ đỏ không ghi kích thước ngang, rộng của lô đất? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Hiện nay, nội dung, thông tin [...]

Một sổ đỏ có được thế chấp ở nhiều ngân hàng?

Điều 324 Bộ luật Dân sự 2005 quy định trường hợp một tài sản đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ như sau: “1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 2. Trong trường hợp một tài sản được bảo đảm thực [...]

Bốn loại đất không được phép chuyển nhượng

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau: “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các đi [...]

Những rắc rối khó lường khi mua đất chung sổ đỏ

Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chun [...]

Ai phải sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà đất?

Khoản 2 Điều 120 Luật nhà ở năm 2014 quy định: “Các bên thỏa thuận để một bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguy [...]

Ai được quyền đứng tên chủ hộ khẩu?

Theo khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú năm 2006 quy định về sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình: “Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất ho [...]

Khác biệt giữa sổ đỏ cấp cho ‘hộ gia đình’ và sổ mang tên cá nhân

Giấy chứng nhận bất động sản gồm các tên gọi khác nhau như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất… được cấp qua các thời kỳ (thường gọi là sổ đỏ, sổ hồng) ghi tên cá nhân hay hộ gia đình là để phân biệt hình thức sở hữu. Đối với giấy chứng nhận ghi tên cá n [...]

Không có tên trong hộ khẩu vẫn được ghi vào sổ đỏ hộ gia đình

Cục Đăng ký Đất đai cho hay việc ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ hộ gia đình không có nghĩa ai có tên trong hộ khẩu cũng có quyền lợi. Sáng 25/11, giải thích về việc từ ngày 5/12 ghi tên các thành viên gia đình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, theo Thông tư 33/2017/TT-BTNM, ông Mai Văn Phấn (Cục phó Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và M [...]

Cách hiểu đúng về ghi tên thành viên trong sổ đỏ hộ gia đình

Việc ghi tên tất cả thành viên trong gia đình có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ chỉ là liệt kê cụ thể hơn, chứ không phải “quy định mới”. Tên từng người trong hộ khẩu sẽ được ghi vào sổ đỏ từ ngày 5/12Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 5/12 với quy định “ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ” thay vì một người đại diệ [...]